Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Laur Innowacyjności” organizowanego przez  Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT, działający w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, którego celem jest wspieranie inicjatyw i działań ukierunkowanych na promowanie sukcesów Polskich innowatorów. W konkursie wyróżnione zostają firmy, które…