Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego , którego przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu posiłków oraz obsłudze kelnerskiej podczas II Forum Biznesowego Pogranicza poświęconego branży rolno-spożywczej organizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, które odbędzie się…

Niewłaściwa forma prowadzenia działalności, pomijanie kwestii związanych z umowami i ich podpisywaniem pomiędzy wspólnikami czy też grupowanie niewłaściwych nakładów na koszty prowadzonej działalności lub nieodpowiednie stawki VAT to zaledwie garść przykładów najczęściej popełnianych pomyłek księgowo-prawnych przez młodych przedsiębiorców.   Żeby…