Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach zleci przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia podziału geodezyjnego działek nr 35204/20, 35204/21 położonych przy ul. Sportowej w Suwałkach. Termin składania ofert: 25.01.2018r. do godz. 15:00 Miejsce składania ofert: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach ul. Innowacyjna…