25 stycznia 2018 roku zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dra inż. Andrzeja Fetlińskiego – eksperta Komisji Europejskiej, aktywnego ewaluatora i oceniajacego projekty zgłaszane m.in. przez MŚP. Podczas spotkania przedstawione zostaną praktyczne i efektywne sposoby pozyskiwania środków na finansowanie innowacji…

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na zrealizowanie usług z zakresu zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych (teczki, notatniki, długopisy) dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach…