dot.: Projekt RPPD.07.03.00-20-0009/15 pt.: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” Zamawiający, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest „Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu  „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego…

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, współfinansowanego…

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia dotyczącej przedmiotu zamówienia na specjalistyczne usługi technologiczne oraz inżynierskie – wykonanie i złożenie prototypu urządzenia zaprojektowanego przez przedsiębiorstwo typu start up, przetestowanie i sporządzenie rysunków technicznych wibrujących urządzeń rehabilitacyjnych w ramach projektu pn. „Platforma…

Zamawiający w związku z zakończeniem oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem była usługa ochrony praw własności przemysłowej realizowana przez rzecznika patentowego na rzecz Spółek Inkubowanych informuje o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wynikach oceny…

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca udzielenia zamówienia w ramach zamówienia publicznego nr PNTPW 7/2017, którego przedmiotem jest Realizacja specjalistycznych usług – przygotowanie i skład projektu graficznego folderu reklamowego ze zdjęciami wyrobów mięsnych oraz pracowników Spółki Inkubowanej, mających na celu wsparcie…

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego pn. „Specjalistyczne usługi informatyczne – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu aplikacji komputerowej, która ma za zadania trafnie prognozować zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jej koszt w odniesieniu do ceny minimalnej,…