Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  „Realizacja specjalistycznych usług laboratoryjnych i badawczych – badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wyrobów mięsnych oraz środowiska produkcyjnego, które pozwolą udoskonalić recepty i procesy wytwórcze dla produkcji marginalnej, ograniczonej…

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia pn. „Realizacja specjalistycznych usług krawiecko-projektowych – procesów, które bezpośrednio przyczynią się do powstania kompletnych wzorów i prototypów produktu, czyli linii specjalistycznej odzieży przeznaczonej do użytku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w ramach projektu pn….

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia dotyczącego realizacji specjalistycznej usługi informatycznej – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie aplikacji na Androida, która pozwoli kierowcom autobusów komunikować się w czasie rzeczywistym z zewnętrznym systemem przewoźnika realizowane w ramach projektu pn….

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą unieważnienia postępowania pn: „Realizacja specjalistycznych usług laboratoryjnych i badawczych – badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wyrobów mięsnych oraz środowiska produkcyjnego, które pozwolą udoskonalić recepty i procesy wytwórcze dla produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej”. Zamówienie…