Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z obszaru umów cywilnoprawnych, które odbędzie się 27 czerwca br. Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów…