Ogłoszenie dotyczące wykonania usługi zimowego utrzymania terenu Parku

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1 poszukuje firm zainteresowanych wykonaniem usługi dotyczącej zimowego utrzymania terenu Parku. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

  • Odśnieżanie dróg, parkingów, ciągów pieszych oraz wejść do budynków;
  • Usuwanie śliskości pośniegowej i lodowej (poprzez posypywanie piaskiem);
  • Wywóz śniegu z terenu obiektu (patio, parkingi) – w razie konieczności

Powyższe czynności winne być wykonywane na bieżąco, najpóźniej do godz. 06:30 każdego dnia.

Okres wykonywania usługi: 01.12.2016 – 30.03.2017

Oferty należy składać do 05.11.2016 roku w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego (Biuro Zarządu, pok. 317).