Zamówienie publiczne pn. „Specjalistyczne usługi informatyczne – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu aplikacji komputerowej"

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego pn. „Specjalistyczne usługi informatyczne – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu aplikacji komputerowej, która ma za zadania trafnie prognozować zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jej koszt w odniesieniu do ceny minimalnej, która obowiązuje na daną chwilę, realizowane w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe  dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data publikacji: 07 lutego 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z wyboru najkorzytsnieszej oferty zamówienia publicznego pn. „Specjalistyczne usługi informatyczne – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu aplikacji komputerowej, która ma za zadania trafnie prognozować zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jej koszt w odniesieniu do ceny minimalnej, która obowiązuje na daną chwilę, realizowane w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe  dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data publikacji: 19 stycznia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn. „Specjalistyczne usługi informatyczne – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu aplikacji komputerowej, która ma za zadania trafnie prognozować zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jej koszt w odniesieniu do ceny minimalnej, która obowiązuje na daną chwilę, realizowane w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe  dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Informacja z otwarcia ofertData publikacji: 11 stycznia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia publicznego pn. „Specjalistyczne usługi informatyczne – zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu aplikacji komputerowej, która ma za zadania trafnie prognozować zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jej koszt w odniesieniu do ceny minimalnej, która obowiązuje na daną chwilę, realizowane w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe  dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Dokumentacja:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 25a
  4. Załącznik nr 3 – Informacja wykonawcy – grupa kapitałowa
  5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  6. Załącznik nr 5 -Formularz oferty
  7. Załącznik nr 6 -Wykaz doświadczenia
  8. Ogłoszenie BZP