Ogłoszenie o zamówieniu nr PNTPW 7/2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca udzielenia zamówienia w ramach zamówienia publicznego nr PNTPW 7/2017, którego przedmiotem jest Realizacja specjalistycznych usług – przygotowanie i skład projektu graficznego folderu reklamowego ze zdjęciami wyrobów mięsnych oraz pracowników Spółki Inkubowanej, mających na celu wsparcie wizualne kreowania marki”, realizowanego w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”

Informacja o udzieleniu zamówienia


Data publikacji: 27 lutego 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca wyników oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego nr PNTPW 7/2017, którego przedmiotem jest Realizacja specjalistycznych usług – przygotowanie i skład projektu graficznego folderu reklamowego ze zdjęciami wyrobów mięsnych oraz pracowników Spółki Inkubowanej, mających na celu wsparcie wizualne kreowania marki”, realizowanego w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”

Informacja


Data publikacji: 20 lutego 2017

Na podstawie Art. 86 Ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą otwarcia ofert zamówienia nr PNTPW 7/2017

Informacja z otwarcia ofert


Data publikacji: 17 lutego 2017

Odpowiedzi na pytania

dotyczące przetargu na realizację specjalistycznych usług – przygotowanie i skład projektu graficznego folderu reklamowego ze zdjęciami wyrobów mięsnych oraz pracowników Spółki Inkubowanej, mających na celu wsparcie wizualne kreowania marki

Odpowiedzi na pytania


Data publikacja: 11.02.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową na „Realizację specjalistycznych usług – przygotowanie i skład projektu graficznego folderu reklamowego ze zdjęciami wyrobów mięsnych oraz pracowników Spółki Inkubowanej, mających na celu wsparcie wizualne kreowania marki.” w ramach projektu pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych