Zamówienie publiczne NR PNTPW/11/2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data publikacji 07.04.2017 r.

Na podstawie Art. 86 Ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert


Data publikacji 04.04.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Odpowiedzi z dnia 04.04.2017 r.


Data publikacji 30.03.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 25a
Załącznik nr 3 Informacja wykonawcy – grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 -Formularz oferty
Załącznik nr 6 -Wykaz doświadczenia