Dostęp do informacji publicznej – warsztaty

Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest aktem normującym zasady i tryb udostępniania informacji związanych z wykonywaniem władzy publicznej i gospodarowaniem środkami publicznymi.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami i trybem udostępniania informacji publicznych wynikającymi z krajowych i unijnych regulacji dotyczących przedmiotowej materii, a także z narzędziami i sposobami udostępniania informacji publicznych.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają odpowiedź m.in. na pytania:
• Kto ma obowiązek udostępniania informacji publicznych?
• Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy?
• Jakie są możliwości obrotu informacjami, jakie są możliwości ich powielania i ponownego wykorzystywania?

Warsztaty będą prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z omówieniem kluczowych kwestii problemowych, przy przywołaniu orzecznictwa sądowego. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz omawiane potencjalne przypadki zastosowania instrumentów prawnych z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, T: 87 564 22 00, M: park@park.suwalki.pl

DATA I GODZINA SZKOLENIA

30 czerwca 2017 r. Godz. 9:00-17:00

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 229,00zł netto + VAT*
Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji, notatnik, długopis), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.
Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OSOBA DO KONTAKTU

Eliza Kupich, M: eliza.kupich[at]park.suwalki.pl, T: +48 507 228 241

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem poniższego formularza

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacje o szkoleniu DIP
Ulotka
Oświadczenie o zwolnieniu z podatku

[contact-form-7 404 "Not Found"]