Seminarium o ochronie praw własności przemysłowej

Ośrodek Enterprise Europe Network prowadzony przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z obszaru ochrony praw własności przemysłowej, które odbędzie się w siedzibie PNTPW w Suwałkach, 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00.

Seminarium poprowadzi Izabella Raniszewska – rzecznik patentowy, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze i przeprowadziła szereg postępowań patentowych m.in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Podczas spotkania poruszone zostaną procedury związane z rejestracją dóbr własności przemysłowej tj. wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. Druga część spotkania poświęcona będzie ochronie znaków towarowych za granicą.

Seminarium jest bezpłatne. W celu uczestnictwa w wydarzeniu należy wypełnić poniższy e-formularz. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Pierwszym pięciu osobom, które wezmą udział w spotkaniu, zagwarantujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje z rzecznikiem, z obszaru ochrony praw własności przemysłowej.

Więcej informacji udzieli Marek Okrągły: mail: marek.okragly@park.suwalki.pl, tel.: 87 564 22 26.

[contact-form-7 404 "Not Found"]