Nabór wniosków rekrutacyjnych – I runda!!!

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” ogłasza nabór wniosków w ramach I rundy dotacyjnej skierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają w terminie od 4 do 14 września 2017 roku

Szczegółowe informacje oraz dokumenty

Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91 w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES).

Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór” (imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania/adres instytucji).

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 87 565 02 58.