Rynek skandynawski w zasięgu ręki!

Jesteś zainteresowany poszerzeniem działalności o rynki skandynawskie? Poszukujesz nowych odbiorców oraz rynków zbytu w Finlandii, a także w sąsiednich państwach nordyckich?

Jeśli tak to skorzystaj z okazji i weź udział w bezpłatnym seminarium pt. ABC skutecznego eksportu na rynki skandynawskie. Specyfika, potencjał i kultura biznesu regionu na przykładzie Finlandii.

Podczas spotkania, które odbędzie się 24 października br. w PNTPW w Suwałkach omówiona zostanie charakterystyka rynków skandynawskich przez pryzmat Finlandii.

Uczestnikom seminarium przybliżone zostaną m.in. kwestie specyfiki gospodarki i sytuacji ekonomicznej Finlandii oraz innych krajów regionu, zaprezentowany zostanie potencjał oraz płaszczyzny współpracy przedsiębiorstw z Polski i krajów nordyckich, a także omówione zostaną formalne aspekty prowadzenia działalności eksportowej w Finlandii, Szwecji i Norwegii.

Prelegentami semianrium są Waldemar Ślefarski, Maciej Snarski – przedstawiciele firmy RYNEK NORDYCKI, którzy od 15 lat zajmują się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorstw poszerzających działalność na kraje skandynawskie i Finlandię.

Organizatorem seminarium jest ośrodek Enterprise Europe Network – prowadzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku oraz Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania oraz do rejestracji poprzez wypełnienie poniższego formularza lub przesłanie jego paierowej wersji.

ABC eksportu. Finlandia

Karta zgłoszenia