Bolesne błędy większości Startupów

Niewłaściwa forma prowadzenia działalności, pomijanie kwestii związanych z umowami i ich podpisywaniem pomiędzy wspólnikami czy też grupowanie niewłaściwych nakładów na koszty prowadzonej działalności lub nieodpowiednie stawki VAT to zaledwie garść przykładów najczęściej popełnianych pomyłek księgowo-prawnych przez młodych przedsiębiorców.  

Żeby je ograniczyć, suwalski Park Naukowo-Technologiczny rozpoczął program wsparcia Startupów polegający na świadczeniu usług prawno-księgowych, dzięki czemu popełniane błędy mają szansę być zniwelowane.

Z oferowanych usług mogą skorzystać zarówno uczestnicy projektu LT-PL CooPlatform, realizowanego przez PNTPW w Suwałkach jak i przedsiębiorcy z zewnętrznego otoczenia Parku, którzy deklarują chęć skorzystania z tej formy wsparcia.

Spotkania z młodymi przedsiębiorcami odbywają się w Suwałkach według indywidualnych potrzeb, określonych w rozmowie telefonicznej. Mogą w nich wziąć przedsiębiorcy, którzy nie ukończyli 35 lat.

Zakres usługi to m.in. kwestie dotyczące zakładania firmy, tworzenia umów handlowych, prowadzenia działalności czy też zagadnienia podatkowe.

Dzięki tej właśnie ofercie Startupy będą miały możliwość ograniczyć najczęściej popełniane błędy księgowo-prawne, tj.:

 • Nieadekwatna forma prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do wielkości prowadzonej działalności;
 • Pomijanie konieczności zawierania umów w formie pisemnej lub podpisywanie dokumentacji pomijając analizę prawną;
 • Brak określonych w umowie praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami spółki
 • Doprowadzenie do przejęcia przez inwestora kontroli nad firmą
 • Brak stosowania umowy o przestrzeganiu poufności
 • Brak ochrony nad własnością intelektualną oraz prawami autorskimi prowadzonego przedsiębiorstwa;
 • Luki w polityce dotyczącej ochrony danych osobowych lub jej całkowity brak;
 • Brak konsultacji przy zawieraniu umów o pracę;
 • Brak sprecyzowanych warunków długoterminowych umów, zawieranych w początkowej fazie działalności, bez pozostawienia opcji wcześniejszego rozwiązania;
 • Pomyłki wynikające z samodzielnego prowadzenia księgowoś
 • Zaliczanie niewłaściwych wydatków do kosztów prowadzenia działalności, a także niezaliczanie tych, które winne być zaliczane.
 • Odstąpienie od możliwości korzystania ze wsparcia doradcy podatkowego oraz brak wiedzy nt możliwości występowania niewystępowania o indywidualne interpretacje podatkowe.
 • Brak orientacji w zmianach przepisów.

Do pobrania:
Oferta Startup