Ogłoszenie na usługi zimowego utrzymania obiektu

Zachęcamy do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania terenu obiektów Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Obsługa obejmuje:

  1. Odśnieżanie dróg, ciągów pieszych, wejść do budynków, parkingów;
  2. Usuwanie śliskości pośniegowej i lodowej (posypywanie piaskiem)
  3. Wywóz śniegu z terenu obiektu (patio, parkingi)

W/w czynności winne być wykonywane na bieżąco najpóźniej do godz. 06:30 w dni powszednie.

Dni świąteczne – na wezwanie.
Okres wykonywania usługi: 01.12.2017r. – 30.03.2018r.

Oferty prosimy składać do 23.10.2017r. do godz. 15:00 w Biurze Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Parku.