Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego , którego przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu posiłków oraz obsłudze kelnerskiej podczas II Forum Biznesowego Pogranicza poświęconego branży rolno-spożywczej organizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, które odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r.

Zapytanie oferowe