Ogłoszenie o zamówieniu publicznym-Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Data publikacji: 29-12-2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia w związku z zamówieniem publicznym na „Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Informacja o udzieleniu zamówienia


Data publikacji: 29-11-2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zamówieniem publicznym na „Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data publikacji: 27-10-2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą otwarcia ofert w związku z zamówieniem publicznym na „Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Informacja z otwarcia ofert


Data publikacji: 19-10-2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym zamówienia publicznego na wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”

Treść ogłoszenia

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6