Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Park Naukowo Technologiczny w Suwałkach organizuje kursy doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) dla ratowników medycznych. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Dostępne są następujące terminy kursu:

  • 13.11.2017r.-18.11.2017r.
  • 04.12.2017r.-09.12.2017r.

Zainteresowane osoby mogą zgłosić chęć uczestnictwa w kursie wypełniając formularz zgłoszeniowy:

Opiekun merytoryczny kursu: mgr Mariola Mańko
T: 517 375 009
M: mariola.manko@park.suwalki.pl

Dane uczestnika

Dane płatnika faktury