Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs Pierwszej Pomocy

Park Naukowo Technologiczny w Suwałkach organizuje kursy doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) dla ratowników medycznych. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Opiekun merytoryczny kursu: Mariola Mańko, ratownik medyczny.
T: 517 375 009
@: mariola.manko@park.suwalki.pl

Zainteresowane osoby mogą zgłosić chęć uczestnictwa w kursie wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika

Dane płatnika faktury