Konferencja „Formy wsparcia przedsiębiorców w latach 2017-2020”

3 listopada br. o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja, organizowana przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, która poświęcona będzie różnym formom wsparcia przedsiębiorców w latach 2017- 2020.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z krajowymi i europejskimi funduszami, zmianami w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych oraz Siecią Otwartych Innowacji.

W konferencji, która odbędzie się w siedzibie PNTPW w Suwałkach,  weźmie udział Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.