Badanie sprawozdania finansowego – zapytanie ofertowe

Data publikacji: 20-11-2017

Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata: 2017 r., 2018 r., 2019 r.

Załączniki:
Treść ogłoszenia

Data publikacji: 29-12-2017

Niniejszym informujemy, iż po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez biegłych rewidentów na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017, 2018, 2019 wybrano ofertę Consulting Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Bieńkowska, ul. Jana Pawła II 8/8, 16-400 Suwałki