Informacja

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na zrealizowanie usług z zakresu zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych (teczki, notatniki, długopisy) dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Poprawa spójności społecznej.  Działanie 7.3 – Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”

Pytania i odpowiedzi z dnia 21-12-2017

Pytania i odpowiedzi 2 z dnia 21-12-2017

Data publikacji: 21-12-2017


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na zrealizowanie usług w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych (teczki, notatniki, długopisy) dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Poprawa spójności społecznej. Działanie 7.3 – Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności


Data publikacji: 14-12-2017