Warsztaty z ekspertem Komisji Europejskiej Horyzon 2020

Warsztaty Horyzon 2020

25 stycznia 2018 roku zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dra inż. Andrzeja Fetlińskiego – eksperta Komisji Europejskiej, aktywnego ewaluatora i oceniajacego projekty zgłaszane m.in. przez MŚP.

Podczas spotkania przedstawione zostaną praktyczne i efektywne sposoby pozyskiwania środków na finansowanie innowacji z programu ramowego badań i rozwoju Komisji Europejskiej Horyzont 2020 – Instrument MŚP.

W ramach warsztatów oraz ćwiczeń omówione zostana m.in. warunki i procedury pozyskania funduszu na innowacje dla MŚP, zaprezentowane zostaną wygrywające Innowacje w Horyzont 2020 oraz współczesny biznesplan w projekcie Horyzont 2020.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Enterprise Europe Network”. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie Organizator zaznacza, że w przypadku zbyt małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem poniższego formularza.

Materiały informacyjne Horyzont 2020