Studenci PWSZ w Suwałkach poza uczelnią!!!

Na dobre nie rozpoczął się 2018 rok, a już grupa prawie 30 studentów znalazła się poza suwalską uczelnią. To wszystko w ramach zacieśniania współpracy między PWSZ a suwalskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, która została zawarta w ubiegłym roku.

Między 10 a 20 stycznia br. studenci drugiego i trzeciego roku Ratownictwa Medycznego porzucili mury PWSZ w Suwałkach, aby przenieść się tymczasowo do siedziby suwalskiego Parku w celu poszerzenia wiedzy w zakresie Badania medycyny ratunkowej.

Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi Laboratorium Medycznego w Suwałkach studenci będą mieli okazję poszerzyć wiedzę m.in. w zakresie badania pacjenta, postępowania z pacjentem w stanie nagłym czy też poznać techniki wdrażania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. To wszystko odbywać się będzie na specjalistycznych fantomach medycznych.

Nie zabraknie również ćwiczeń dotyczących bezpiecznego transportu z miejsca zdarzenia. W tym celu wykorzystany zostanie najnowocześniejszy – tej części Europy – symulator ambulansu.

Zajęcia odbywają się pod okiem nauczycieli akademickich, którzy nadzorują i wspierają proces edukacyjny studentów.