Akademia

Stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy kluczem do sukcesu

Park Naukowo Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach organizuje szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Sprawna i efektywna administracja jest najważniejszym czynnikiem wspomagającym rozwój dobrego państwa i zrównoważony rozwój rynku pracy.

Sprawna i efektywna administracja jest najważniejszym czynnikiem wspomagającym rozwój dobrego państwa i zrównoważony rozwój rynku pracy.

Nasza oferta szkoleniowa oparta jest o najważniejsze obszary potrzeb pracowników. Propozycje kursów powstają w efekcie rozmów z trenerami, pracownikami administracyjnymi oraz kadrą zarządzającą. Zawsze poszerzone są o analizę ankiet ewaluacyjnych i potrzeb urzędów. W kursach uczestniczą pracownicy na różnych stanowiskach i szczeblach, co daje doskonałą okazję do wymiany doświadczeń.

Organizujemy również szkolenia na zamówienie, , tematyczne dla pracowników, lub inne wynikające ze zmieniających się przepisów.

W obiektach Parku funkcjonuje centrum konferencyjne, które stwarza doskonałe warunki do organizacji warsztatów i szkoleń.

Szkolenia przez nas oferowane są adekwatne do potrzeb odbiorców, a nasi prowadzący są najlepszymi fachowcami w swoich dziedzinach.

Zachęcamy również do przesyłania propozycji tematów, które wiążą się z problemami praktycznymi w Państwa działalności.