Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

O sieci EEN

Enterprise Europe Network to sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi pomagające rozwijaniu ich potencjału i innowacyjnych zdolności. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP 2007 - 2013),...

Sieć EEN w Polsce

Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie "zawsze właściwych drzwi", co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. Ośrodki sieci są tworzone przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy. Są...

EEN East Poland

Podmioty gospodarcze zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zagraniczne mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc doradczą związaną z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, korzystając z usług "Enterprise Europe Network".

Usługi informacyjno-doradcze

Usługi informacyjno-doradcze świadczone przez Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach dedykowane są do przedsiębiorców oraz do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zagranicą, a także do samorządów lokalnych.

Biuletyn Euro Info i inne publikacje

Istotnym narzędziem informacyjnym jest miesięcznik Biuletyn Euro Info adresowany do małych i średnich firm, instytucji okołobiznesowych oraz samorządowych. Biuletyn zawiera aktualną i konkretną informację dotyczącą instytucji europejskich, programów unijnych, targów, konferencji, euro, społeczeństwa informacyjnego i innych zagadnień istotnych dla...

Kontakt

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielami Sieci: Marek Okragły E: marek.okragly@park.suwalki.pl T: +48 87 564 22 24 Marcin Gnoza E: marcin.gnoza@park.suwalki.pl T: +48 564 22 25