Sieć EEN w Polsce

Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”, co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb.

Ośrodki sieci są tworzone przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy. Są to m.in. izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, etc. Ich funkcjonowanie odbywa się w ramach konsorcjów, prowadzona działalność oparta jest na zasadzie „non-profit”, natomiast finansowanie sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.

W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach:

1. Enterprise Europe Network – Central Poland – 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie).
Koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Enterprise Europe Network – West Poland – 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie).
Koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

3. Enterprise Europe Network – South Poland – 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie).
Koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

4. Enterprise Europe Network – East Poland – 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie).
Koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju