EEN East Poland

W skład Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP) wchodzą poniższe instytucje:

  1. Lubelska Fundacja Rozwoju
  2. Politechnika Lubelska
  3. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
  4. Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o. o.
  5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  6. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie

Podmioty gospodarcze zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zagraniczne mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc doradczą związaną z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, korzystając z usług „Enterprise Europe Network”.

stopka