Usługi informacyjno-doradcze

Usługi informacyjno-doradcze świadczone przez Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach dedykowane są do przedsiębiorców oraz do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zagranicą, a także do samorządów lokalnych.

Usługi świadczone w ramach sieci:

  1. Zakładanie profilu kooperacyjnego
  2. Udział w misjach handlowych i spotkaniach brokerskich
  3. Nawiązywanie współpracy zagranicznej – Partnership Agreements
  4. Udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach
  5. Zgłoszenie problemu poprzez SME Feedback
  6. Udzielanie odpowiedzi na zapytania