Biuletyn Euro Info i inne publikacje

Istotnym narzędziem informacyjnym jest miesięcznik Biuletyn Euro Info adresowany do małych i średnich firm, instytucji okołobiznesowych oraz samorządowych. Biuletyn zawiera aktualną i konkretną informację dotyczącą instytucji europejskich, programów unijnych, targów, konferencji, euro, społeczeństwa informacyjnego i innych zagadnień istotnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Biuletyn Euro Info

 

stopka