LT-PL Cooplatform

Działania projektu są skupione na wzmocnieniu jakości usług organizacji zajmujących się wspieraniem biznesu na obszarze objętym Programem Współpracy poprzez dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami między organizacjami wsparcia biznesu i szkolenie personelu organizacji wsparcia biznesu w celu dostarczenia wysokiej jakości usług dla nowych przedsiębiorców, także mentoringu dla ludzi młodych i innych członków społeczeństwa w celu zwiększenia i wzmocnienia jakości nowo tworzonych podmiotów, w szczególności innowacyjnych, jak również w celu regionalnego wzrostu gospodarczego na obszarze objętym projektem.

Potrzeba tworzenia nowych podmiotów gospodarczych jest raczej wysoka ponieważ usługi te wspierają sprawne przejście od bycia młodym przedsiębiorcą (czasami studentem) do bycia silnym i zrównoważonym przedsiębiorcą.

Przetrwanie na rynku wśród ostrej konkurencji jest bardzo ważne i pomoc doradcza instytucji otoczenia biznesu jest bardzo istotna..

Bliższa współpraca między partnerami projektu z różnych dziedzin i różnych organizacji (uniwersytety, gmina, parki naukowo-technologiczne, izba przemysłowa) stworzy platformę współpracy LT-PL z bardziej otwartą społecznością, zdolną do prowadzenia zrównoważonej współpracy oraz wpłynie pozytywnie na całe społeczeństwo.