25 stycznia 2018 roku zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dra inż. Andrzeja Fetlińskiego – eksperta Komisji Europejskiej, aktywnego ewaluatora i oceniajacego projekty zgłaszane m.in. przez MŚP. Podczas spotkania przedstawione zostaną praktyczne i efektywne sposoby pozyskiwania środków na finansowanie innowacji…

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją ofert współpracy międzynarodowej w ramach projektu Enterprise Europe Network. Kraj Opis oferty Numer Belgia Belgijskie przedsiębiorstwo z branży dóbr konsumpcyjnych poszukuje niechemicznych produktów lub technologii do zwalczania insektów występujących w gospodarstwach domowych. Środki…