Data publikacji: 29-12-2017 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia w związku z zamówieniem publicznym na „Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej Informacja o udzieleniu zamówienia Data…

Forum Biznesowe Pogranicza to wydarzenie kongresowe, którego celem jest zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców, przedstawicieli rządów i samorządowców, aby wspólnie pochylić się nad problematyką, wiodącej w regionie północno-wschodniej Polski oraz w regionie całego pogranicza, branży rolno-spożywczej. Forum to również…