Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

Pediatryczny  kurs  pierwszej pomocy przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców oraz opiekunów. Kurs pozwala nabyć umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii między udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom a osobom dorosłym. Uczestnicy ćwiczą na manekinach i symulatorach  niemowlęcych i dziecięcych. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące najczęściej spotykanych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu u dzieci. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

Adresaci kursu: wszystkie osoby, które chcą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, rodzice, opiekunowie.

Czas trwania kursu: 6 godzin dydaktycznych (6×45 min.)

Minimalna liczba uczestników: 10-12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 60,00zł netto/1 osoba.

Program zajęć:

 1. Odrębności anatomiczne dziecka.
 2. Przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci.
 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci:
  – Ocena bezpieczeństwa.
  – Ocena przytomności.
  – Sposoby udrożniania dróg oddechowych.
  – Uciskanie klatki piersiowej, wentylacja.
  – Pozycja bezpieczna.
  – Zadławienia, zachłyśnięcia.
 4. Zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia u dzieci.
 5. Postępowanie w urazach u dzieci (rodzaje urazów, rany, oparzenia, ciało obce w oku, uchu, nosie).
 6. Postępowanie w stanach nagłych u dzieci: (gorączka, drgawki, dreszcze, padaczka, biegunka, zapalenia krtani, reakcja uczuleniowa).

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl