Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych)

Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych)

Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) skierowany jest do ratowników medycznychktórzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę oraz  zdobyć punkty edukacyjne. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala ratownikom medycznym zaktualizować swoją wiedzę oraz daje możliwość rozszerzenia swoich umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, które są niezbędne do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).  Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz egzaminem praktycznym. Pozytywne wyniki z egzaminów stanowią podstawę do zaliczenia kursu doskonalącego i uzyskania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego 120 punktów edukacyjnych. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

Adresaci kursu:  ratownicy medyczni

Czas trwania kursu: 45 godzin dydaktycznych (45×45 min.)

Czas trwania egzaminu: 3 godziny dydaktyczne (3x45min.)

Minimalna liczba uczestników: 10 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 650,00zł netto/1 osoba (możliwość zamówienia obiadu)

Program zajęć:

  1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach.
  2. Systemy powiadamiania ratunkowego. Łączność.
  3. Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  4. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  5. Medyczne czynności ratunkowe (min.: udrożnianie dróg oddechowych,, tlenoterapia, wspomaganie oddechu, kaniulacja żył, defibrylacja, kardiowersja, stymulacja, monitoring pacjenta, odbarczanie odmy, cewnikowanie pęcherza moczowego, zaopatrywanie ran i urazów, odbieranie porodu, segregacja medyczna).
  6. Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych.

Szczegółowy program doskonalenia zawodowego w ramach kursu doskonalącego 120 punktów można znaleźć na stronie CMKP.

 

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl