BIP

Witamy w serwisie BIP

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002r. Dz. U. Nr 67 poz. 619)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl