Historia

Koncepcja utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach powstała w połowie 2003 roku z inicjatywy Józefa Gajewskiego, Prezydenta Miasta Suwałki. Stanowiła efekt dyskusji i poszukiwań przedstawicieli lokalnej administracji samorządowej, radnych oraz ludzi nauki, którzy dążyli do wypracowania aktywnych działań zapobiegających dalszym opóźnieniom cywilizacyjnym i przyśpieszenia rozwoju województwa podlaskiego, a zwłaszcza Suwałk. Inicjatywa utworzenia Parku wynikała również z możliwości pozyskania środków pomocy europejskiej na rozwój inicjatyw, służących stymulowaniu działań gospodarczych, innowacyjnych i wspieraniu przedsiębiorczości, rozwijającej się w oparciu o nowe technologie.

W lipcu 2003 roku podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Parku. Sygnowali go: rektor Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Politechniki Białostockiej, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego i prezes Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich. Prezydent Miasta Suwałki powołał pełnomocnika ds. organizacji Parku, a we wrześniu 2003 roku powołana została Rada Programowa, w której skład weszli przedstawiciele władz samorządowych i środowisk naukowych oraz badawczych.

Prace nad sformułowaniem koncepcji merytorycznej i organizacyjnej Parku zbiegły się z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursem na wsparcie prac przygotowawczych wybranych parków technologicznych w Polsce. Idea wysunięta przez organizatorów suwalskiego parku otrzymała to wsparcie i ze środków PARP powstały: studium wykonalności, biznesplan funkcjonowania podmiotu zarządzającego Parkiem oraz ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W czerwcu 2004 roku została powołana spółka pod nazwą Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

W pierwszym etapie rozwoju, w latach 2005-2008, przygotowano niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, zapewniającą możliwość dojazdu, podłączenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zadanie to udało się zrealizować przy dużej pomocy Unii Europejskiej, w ramach projektu „Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach”

Działalność PNTPW w zakresie przygotowania infrastruktury dla potrzeb spółki i przyszłych inwestorów została zakwalifikowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych do finału ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2007”. W województwie podlaskim była to najlepiej przygotowana i prowadzona inwestycja oceniana w ramach tego konkursu.

Wybudowane zostały nowe obiekty Parku:

  • Inkubator Technologiczny
  • Cztery laboratoria naukowo-badawcze (zlokalizowane w jednym budynku)
  • Hala procesów logistyczno-technologicznych
  • Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze

Równolegle z programem realizacji projektu wdrażany był sukcesywnie strategiczny program działań, który miał na celu – nie tylko zagospodarowanie wszystkich obiektów zbudowanych w II etapie rozwoju PNTPW, ale także funkcjonowanie form organizacyjnych i podmiotów związanych z Parkiem.

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl