Laboratorium Centrum Symulacji Medycznych

Laboratorium udostępnia jednostkom naukowo-badawczym oraz przedsiębiorcom z szeroko rozumianej branży medycznej zaplecze badawcze w zakresie najnowocześniejszych metod symulacji procedur medycznych oraz oceny zastosowań sprzętu i aparatury medycznej w aspekcie funkcjonalnym i środowiskowym wspomagające ich działalność badawczo-rozwojową.

Główne założenie Laboratorium to koncentracja – w jednym obszarze – pomieszczeń do symulacji różnych środowisk udzielania świadczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych obecnie technologii symulacji. Przede wszystkim w ramach laboratorium funkcjonują unikalne symulatory pacjenta (Human Patient Simulators) oraz pierwszy w Polsce symulator ambulansu, który najwierniej odwzorowuje środowisko pracy zespołu medycznego oraz kierującego pojazdem (wykreowane zostaje – wyłącznie na potrzeby kierującego pojazdem – wirtualne środowisko imitujące warunki drogowe, ruch uliczny, itp.).

W ramach laboratorium prowadzone są innowacyjne badania dotyczące między innymi:

 • procedur medycznych oraz wirtualnego nauczania procedur zabiegowych,
 • e-learningu w zawodach medycznych,
 • ergonomii stosowania sprzętu i aparatury medycznej,
 • choroby symulatorowej,
 • zjawiska stresu w zawodach medycznych i paramedycznych.

W ramach współpracy oddajemy do dyspozycji nowoczesne i profesjonalne środowisko, w którym wdrażanie umiejętności następuje w sposób błyskawiczny. Tu przeprowadzisz szkolenia w zakresie:

 • opracowywania i modyfikowania istniejących procedur medycznych w zakresie opieki przedszpitalnej i szpitalnej (ocena procedur istniejących, planowanie nowych),
 • zachowań personelu medycznego w środowisku pracy (zagadnienia związane ze stresem, zagadnienia związane z pracą w zespole, zagadnienia etyczne, itp.),
 • edukacji typu e-learning w zawodach medycznych i paramedycznych,
 • modelowania sprzętu i aparatury medycznej pod kątem oczekiwań użytkownika i zastosowania w procedurach medycznych (między innymi zagadnienia związane z ergonomią i bezpieczeństwem użytkowania, funkcjonalność i design, rozwiązania systemowe, itp.)
 • interakcji personel medyczny – pacjent – wyposażenie medyczne,

W laboratorium znajdują się pomieszczenia t.j.:

 • Pracownia opieki przedszpitalnej i medycyny katastrof
 • Pracownia procedur chirurgicznych I, II
 • Pomieszczenie przygotowania lekarzy
 • Pracownia procedur pooperacyjnych
 • Pracownia procedur w stanach zagrożenia życia dzieci
 • Pracownia procedur w stanach zagrożenia życia dorosłych
 • Sterownia pracowni procedur w położnictwie i ginekologii oraz pracowni procedur pooperacyjnych
 • Sterownia pracowni procedur w stanach zagrożenia życia dzieci i dorosłych oraz pracowni procedur pielęgniarskich
 • Pracownia ergonomii i fizjologii pracy
 • Pomieszczenie analiz

Zobacz folder z ofertą laboratorium

Zobacz folder z pełną ofertą

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl