Wirtualne biuro

Wirtualne Biuro to usługa świadczona przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. W ramach pakietu podstawowego oferujemy:
- wynajęcie adresu PNTPW w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,
- adres siedziby Podmiotu
- adres do korespondencji
- adres poczty elektronicznej
- promocja Podmiotu na stronie internetowej PNTPW
- odbiór i przechowywanie korespondencji pocztowej

Szczegółowe informacje w Regulaminie oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usługi.

Regulamin Wirtualnego Biura

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl